Jesper Carlsen / biography / contact / archive / off blog

Effects on Consciousness

Martin Asbæk Gallery, (Copenhagen)DK
20. marts – 11. april 2009

press(ENG)/
In works of video, computer animation, print, sculpture as well as papercuts Danish artist Jesper Carlsen (b. 1977) explores different patterns, how they are created and the ways in which they affect human perception.

For instance in a series of prints entitled Moiré (RGB) and the sculpture Colour Vision inspired by the British artist Brion Gysin and his Dream Machine (1960) based on a record player - a kind of flicker device that produces visual stimuli.

press(DK)/
Pulserende f arver og mønst re på net hinden er et af de fænomener Jesper Carlsen undersøger i Effects on Consciousness, der består af videoværker, installation, fotografiske arbejder og papirklip, som
tilsammen udgør et mindre bevidsthedslaboratorium.

De fleste kender oplevelsen af at køre i tog eller bus og med lukkede øjne se mønstre i forskellige farver–fremkaldt af hastigheden og sollys mellem træer. Dette fænomen genskaber Carlsen med inspiration fra den
britiske kunstner Brion Gysin og hans Dream Machine , der ifølge ophavsmanden bl.a. kunne gøre nytte i forstæderne og erstatte fjernsynet.

En slags gør-det-selv anordning baseret på en pladespiller, som kunne efterligne det kalejdoskopiske lysfænomen Gysin fik lyst til at kopiere under en bustur, hvor han med lukkede øjne oplevede sollysets brydning
gennem træer. Denne episode har Carlsen bygget en model over, en model der rent teknisk virker som Gysins drømmemaskine fra 1960, men som derudover også refererer direkte til oplevelsen i bussen.

Udf orskningen af mønst re, og navnlig hvordan de opst år, går igen i flere af udstillingens værker. En væg i Martin Asbæk Gallery står således og flimrer for øjnene af beskueren – beklædt med et tapet af såkaldte interferensmønstre, der er fremkommet ved, at en mønsterstruktur i computeren er blevet sat sammen
med en anden. Ud af mødet imellem de to opstår et helt tredje mønster: inteferensmønsteret.

Det skaber en f orm f or f limren på net hinden. En perceptuel støj, der flytter aflæsningen af værket fra det formelle niveau, og den matematiske logik der ligger bag, til en fysisk og mental tilstand, som måske mest af alt kan minde om et svimmelhedsanfald. Dette spring i mellem årsag og virkning er omdrejningspunktet for
Carlsen. Hvordan hjernen opfatter et synsindtryk – helt løsrevet fra årsagen til dét, der har fremkaldt synet.

Han arbejder of t e helt nede i det aljen f.eks. med et enkelt pixel for at undersøge, hvordan betydninger bliver til. Det er også tilfældet i en af hans animationer, hvor de samme sort/hvide ”frames” roterer igennem
animationen, men i takt med at hastigheden forøges, virker det som om nye former opstår.

Et gennemgående træk ved Jesper Carlsens arbejder er denne optagethed af perception, måden hvorpå vi aflæser synsindtryk. Det var også temaet for hans første soloudstilling i galleriet Femt e dag (2006), hvor dyr og
deres adfærd udgjorde motivet.

Jesper Carlsen ( f . 1977) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2006.

Med venlig hilsen
Mart in Asbæk


The exhibition is sponsored by the Danish Arts Council Committee for International Visual Art.
01

1
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Moiré (RGB-print)” 2009 and ”Moiré (Grey-print)” 2009

2
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Moiré (Grey-print)” 2009 and "Flare" 2009

3
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Moiré (RGB-print)” 2009 and ”Moiré (Wallpaper)” 2009

4
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Moiré (Grey-print)” 2009

14
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Moiré (Wallpaper)” 2009

14
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Moiré (Wallpaper)” 2009

5
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK

6
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Colour Visions” 2009

7
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Colour Visions” 2009 and "Flicker (Black and White Rotating at Accelerating Speed)" 2008

8
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Copenhagen Flicker” 2009

9
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
"Flicker (Black and White Rotating at Accelerating Speed)" 2008

11
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
"Flicker (Black and White Rotating at Accelerating Speed)" 2008

15
installation view. Martin Asbæk Gallery, DK
”Moiré (Paper cut)” 2009

see archvie:
”Colour Visions” 2009
"Flicker (Black and White Rotating at Accelerating Speed)" 2008
"Flare" 2009

”Copenhagen Flicker” 2009
”Moiré (Wallpaper)” 2009
”Moiré (Paper cut)” 2009
”Moiré (RGB-print)” 2009
”Moiré (Grey-print)” 2009